Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste mensen,

Ik gooi deze vraag hier toch maar even in...

Degenenen onder jullie die lid zijn van TDF, krijgen ook mail op deze lijst: tdf-internal@lists.documentfoundation.org

Daar is recent een draadje gestart over het aanbesteding-proces. Een deel van de middelen die TDF ter beschikkking heeft, wordt besteed aan ontwikkeling van code en andere nuttige software/.. voor het werk. Dat tenderen (aanbesteden) is natuurlijk aan regels gebonden.

Eén van de belangrijke voorwaarden is dat er mensen zijn om een aanbesteding te begeleiden. Dat vraagt enig inzicht in de procedure en ook vaak in de technische kant van het werk... Dus niet iets dat iedereen voor elk project kan doen. Op de lijst met voorstellen van de ESC (1) staan er heel veel waarvan ik wel enig begrip heb, maar absoluut onvoldoende om biedingen en werk goed inhoudelijk te kunnen beoordelen.

Niettemin... in de lijst met projecten voor 2022 (2) staan er mogelijk enkele waarbij jij zou kunnen helpen?

Enfin, zie de discussie op de al genoemde lijst met het onderwerp "Discussion about budget, tendering and the workflow"

dank & groet,
Cor

1) https://wiki.documentfoundation.org/Development/Budget2022
2) https://listarchives.documentfoundation.org/www/board-discuss/2022/msg00400.html

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.