Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Kees,

Ik neem aan dat je de subwerkbalken bedoeld die van de werkbalk Tekening los kan maken, zoals de 
werkbalken Lijnen en pijlen, Bogen en veelhoeken, Basisvormen, Symboolvormen, Stroomdiagrammen en 
Toelichtingen. Die zijn bij mij wel voorzien van puntjes aan de bovenzijde en zijn allemaal als 
zwevende werkbalken te plaatsen in de werkruimte.
Op de werkbalk Opmaak zijn de pictogrammen Tekstkleur, Achtergrondkleur en Randkleur als pallet te 
verslepen naar de werkruimte door de titelbalk van het pictogram te verslepen.

Groetjes, Henk.


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek <kees538@gmail.com> 
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 13:03
Aan: discuss@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-discuss] werkbalken van pallets losmaken.

Sinds de laatste update kan ik geen zwevende werkbalk meer maken van pallets.
Ik zie geen puntjes meer waarmee ik het pallet kan losmaken.
Ligt dit aan mij of hebben anderen dit ook?
Zie onder mijn specificaties.

Groet, Kees

Version: 7.2.2.2 (x64) / LibreOffice Community Build ID: 02b2acce88a210515b4a5bb2e46cbfb63fe97d56
CPU threads: 8; OS: Windows 10.0 Build 22000; UI render: Skia/Raster; VCL:
win
Locale: nl-NL (nl_NL); UI: nl-NL
Calc: threaded

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.