Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Rob,

Zet in eerste instantie je commentaar maar op NextCloud dan kunnen we met het 
documentatie-/vertaalteam bekijken of het zinvol is om dat bij de discussiegroep in te brengen.

Ik stuur deze mail ook in afschrift aan de leden van het documentatie-/vertaalteam.

Ik wacht je document af.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: 'Rob Westein' <rwestein@planet.nl> 
Verzonden: maandag 22 februari 2021 13:31
Aan: discuss@nl.libreoffice.org
Onderwerp: RE: [nl-documentatie] Re: [nl-discuss] Handleiding voor Base (Duitstalig)

Ha Henk,

Nou, dan moeten we dat maar gaan doen dan... ipv er tegen aan te hikken, de koe bij de horens 
vatten...
Ik heb wel e.e.a. te melden over de huidige Duitse versie, maar dat zal ik in een document zetten 
en op Nextcloud delen. Of zullen we dit via deze lijst behandelen?

/Rob

Op 22-02-2021 12:18 schreef h.vdburg@hccnet.nl:

 
Hallo Rob,

Ik ben zeker geen specialist in Base, maar wel geïnteresseerd.
Het hele boek in één keer oppakken lijkt mij niet zinvol. Het boek is opgedeeld in hoofdstukken 
en misschien is het een goed/beter idee om niet het boek maar de hoofdstukken te vertalen en de 
hoofdstukken later om te zetten naar het boek.

Groetjes, Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Rob Westein <rwestein@planet.nl>
Verzonden: maandag 22 februari 2021 11:57
Aan: discuss@nl.libreoffice.org; Nl_LibreOffice_Documentatie 
<documentatie@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-documentatie] Re: [nl-discuss] Handleiding voor Base 
(Duitstalig)

Van de nieuwe 7.0 Base handleiding heeft men een nieuwe indeling gemaakt, maar men is nog niet 
begonnen met schrijven. Ik vraag me af of er überhaupt een nieuwe Engelstalige BASE uit kommt.

Ik wil al heel lang de Duitse handleiding vertalen, maar alleen al het vertalen van de voorbeeld 
databaseses is al een hele klus. Daarbij vraag ik me af of het voorbeeld database wel goed 
bruikbaar is voor NL gebruikers....

Misschien zijn er geïnteresseerden om met een team deze vertaling van Duits naar NL voor elkaar 
te krijgen?
/Rob


Op 22-02-2021 11:17 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

 
Allen


De handleiding voor Base loopt altijd wat achteraan, vanwege het 
beperkt aantal beschikbare medewerkers met Base-kennis, zowel 
Engelstalig als Nederlandstalig. Wel is er inmiddels een Duitse 
versie van de Handleiding voor Base voor LibreOffice 7.0 
uitgebracht. Voor de liefhebber heb ik een koppeling naar deze handleiding op onze 
documentenpagina gezet.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
*https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/*
<https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/>


Met vriendelijk groet,

Kees<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&ut
m_ campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Virusvrij.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&ut
m_ campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
To unsubscribe e-mail to: documentatie+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Problems? 
https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: 
https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/documentatie/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.