Date: prev next · Thread: first prev next last


Voor Minor Release zie ik af en toe ook "Onderhouds uitgave" voorbij komen.

/Rob

On 28-06-2020 18:07, Cor Nouws wrote:
Nieuwe versies <> versie-bijwerkingen..

Maar ik denk dat Upgrades <> Updates algemeen begrepen wordt?


Ivo ten Hagen wrote on 28/06/2020 17:23:
Nieuwe versies - kleine updates

Met vriendelijke groet
Ivo ten Hagen
Op 28-6-2020 om 17:16 schreef Rob Westein:
Hoi,

Ik wil deze tweet
(https://twitter.com/libreoffice/status/1277213829923995648) vertalen
en de bijbehorende vergelijkingstabel LibreOffice vs OpenOffice....

nu staat er in de tabel Major Releases en Minor Releases.

Hoe kan ik die twee soorten van uitgaven vertalen? Vertalen als Grote
uitgave en Kleine uitgave lijkt mij in dit geval niet helemaal passen.

Weten jullie hoe???

/Rob
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.