Date: prev next · Thread: first prev next last


Rob Westein schreef op 18-06-2020 21:09:
TOP!

1 opmerking, als ik de PDF wil downloaden, dan wordt eerst de PDF
helemaal geladen in de viewer van de browser. Ik heb Firefox en Chrome
gebruikt. Bij het einde van het laden in de viewer kreeg ik in beide
browsers een foutmelding, Misschien dat het document te groot is....

Downloaden vanaf het viewer scherm ging wel goed.

Is het mogelijk de handleiding direct te downloaden, zonder dat de
viewer wordt geopend?

In Firefox kun je dat instellen bij de opties, Algemeen, onder Toepassingen.

--
Alex.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.