Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Hoofdstuk 3, Diagrammen en grafieken staat het volgende.


Standaard kleurenschema wijzigen

Als u het standaard kleurenschema voor gegevensreeksen wilt wijzigen, gaat
u naar Extra > Opties > Grafieken > Standaardkleuren om kleuren elke
gegevensreeksen op te geven. Wijzigingen die hier worden aangebracht, zijn
van invloed op de standaardkleuren voor elk toekomstig diagram.


De menukeuze Extra > Opties > Grafieken > Standaardkleuren bestaat echter
niet en ik kan ook geen alternatief hiervoor vinden.


Weet iemand waar deze keuzemogelijkheid te vinden is?


Met vriendelijke groet, Kees

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Virusvrij.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.