Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Rob,

Ik heb jou aangepaste database qua naam aangepast om voor mijzelf duidelijk te maken dat er 
verschil zit tussen jouw databases en de Engelse database met dezelfde naam.
Ik zal de afbeeldingen v.w.b. Media-without_Macro's wel even aanpassen.

Ook zal ik kijken naar het verschil tussen het Voorbeeld_atletiek en Voordbeeld_Sport en zonodig 
het voorbeeldbestand opnieuw in Voorbeeldbestanden zetten.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Rob Westein <rwestein@planet.nl> 
Verzonden: zaterdag 23 mei 2020 10:36
Aan: discuss@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-discuss] Starten met Base

Ik kan de map niet vinden (op Nextcloud).... er bestaat al een een map Voorbeeldbestanden in 
Handleidingen > 07 Handleidingen voor Base > LibreOffice 6.4

Ik heb daar het bestand Media_without_macro's.odb in gezet. Er bestond al een 
Voorbeeld_atletiek.odb.

Wat wel een beetje verwarrend is dat sommige schermafdrukken niet overeenkomen met de database 
namen: Voorbeeld_atletiek wordt Voorbeeld_Sport.odb en Media_without_Macro's aangepast.odb.

Ik neem aan dat wanneer ik de databases heb vertaald de schermafdrukken worden bijgewerkt?

/Rob


On 23-05-2020 10:02, Kees Kriek wrote:
Op za 23 mei 2020 om 09:53 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:

Hoi,

Is het mogelijk de in dit hoofdstuk de besproken databases ook te 
publiceren?

Ja dat kan denk ik wel. Ik heb een map Voorbeelddatabase gemaakt. Zet 
het daar maar in, dan kijk ik of dat kan

/Rob


On 23-05-2020 09:20, Kees Kriek wrote:
Allen


Aan de Handleiding voor Base, voor LibreOffice versie 6.4 is 
hoofdstuk 1, Starten met Base, toegevoegd.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

<
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_
campaign=sig-email&utm_content=webmail
Virusvrij.
www.avast.com
<
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_
campaign=sig-email&utm_content=webmail
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_
campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Virusvrij.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_
campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.