Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de handleiding voor Calc voor LibreOffice versie 6 is hoofdstuk 14, Calc
als eenvoudige database, toegevoegd.

Hierin kunt u lezen hoe u Calc als database kunt gebruiken. Met behulp van
macro's kunt u een aantal zaken vereenvoudigen, zoals benoemde bereiken
maken en relatieve verwijzingen gebruiken. Ook kunt u tabellen sorteren en
filters instellen met macro's. Daarnaast kunt u database specifieke
functies gebruiken.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.