Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de handleiding voor Calc voor LibreOffice versie 6 is hoofdstuk 8,
Draaitabellen gebruiken, toegevoegd.

Hierin kunt u lezen wat het nut van draaitabellen is. Als eerste wordt
uitgelegd hoe u een gegevensbron voor een draaitabel kiest. Daarna hoe u
een draaitabel maakt, opmaakt, aanpast, ververst en weer kunt verwijderen.
Ook kunt u onderdelen van een draaitabel groeperen, sorteren en filteren.
Vervolgens kunt u van een draaitabel een draaigrafiek maken. In principe is
dit een gewone grafiek, maar dan gebaseerd op een draaitabel. Op die manier
kunt u geanalyseerde gegevens nog beter grafisch presenteren.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.