Date: prev next · Thread: first prev next last


Op za 15 jun. 2019 om 23:53 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Beste vriend Leo,

Leo Moons wrote on 6/15/19 10:49 AM:

Ik ben zinnens om naar de conferentie in Almeria te gaan, die doorgaat

Da's leuk; gaan we elkaar waarschijnlijk zien :)

van 10 tot 13 september. Ook dit jaar wil ik een appartement(je) huren,
zijn er geïnteresseerden om de kosten te delen?

Laten we overleggen. Mogelijk ga ik verblijven in een gezamenlijk
georganiseerd verblijf met een andere groep uit TDF.

Ben momenteel bezig uit te zoeken om op een milieuvriendelijke manier
naar ginds te reizen, zoekt er iemand mee?

Het liefst zou ik fietsen. Maar gezien de tijd die ik zeer hard moet
steken in het verdienen van centjes, lijkt dat niet zo reëel :)
Is met 'n groep in de auto schoner dan per vliegtuig? Laten we kijken.
Heel goed dat je het ter berde brengt!
Het nadenken over en daarnaar handelen, moeten we echt inbedden in ons
leven ;)


Haha, das een goeie :-)


groetjes,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.