Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste mensen.

Op 11 mei is in Eindhoven weer een T-DOSE. Dit jaar maar één dag.
Zijn er mensen die belangstelling hebben om op een eenvoudig standje te
helpen? Zelf kan ik 's morgens even komen en later in de middag weer :)
  https://www.t-dose.org/2019/schedule
Het is altijd een leuke en interessante happening. Aanbevolen!

Op 18 mei is in Utrecht de NLLGG bijeenkomst met interessante lezingen
en ook een plaats voor de LibreOffice-gemeenschap.
  https://nllgg.nl/bijeenkomst/20190518

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.