Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Er is een speciaal document gemaakt over voorwaardelijk opmaak in Calc (in
het Engels).
Omdat dit voor de Nederlandse gebruikers ook een handig document kan zijn
is dit vertaald en gepubliceerd. Daarvoor is er onderaan de
documentenpagina een nieuw item, Werkdocumenten, toegevoegd.
Hieronder staat nu ook dit document over Voorwaardelijke opmaak.
Ook staat hier een document die de functies van Calc, in het Engels en
Nederlands, bevat en de variant in Excel (indien aanwezig). Dit bestand is
doorlopend onderhanden en als u aanvullingen heeft kunt u dit altijd melden.
Ook staat hier een snelle opzoekkaart, met de meest gebruikte functies in
diverse modules.

De documenten zijn als van ouds te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
<https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/>
Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.