Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Pagina’s opmaken: Basis' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u pagina-einden invoegt en
paginamarges wijzigt. Ook wordt beschreven hoe u kop- en/of voetteksten
maakt en ook hoe deze op pagina's kunnen verschillen. Daarna wordt er
ingegaan op het nummeren van pagina’s en de verschillende stijlen die u in
één document kunt gebruiken en hoe u vanaf een bepaald punt opnieuw kunt
gaan nummeren. Verder wordt beschreven hoe een eerste pagina wat betreft
stijl en voet/koptekst kan afwijken van de rest van het document. Ook het
maken van voet- en eindnoten komt aan de orde. Ten slotte wordt er ingegaan
op het toevoegen van randen en achtergronden aan een pagina.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.