Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners, voor LibreOffice versie 6, zijn de
hoofdstukken ‘Voorwoord’ en 'Sneltoetsen en toetscombinaties' vertaald en
gepubliceerd.

In het Voorwoord woord beschreven waar de handleiding uit bestaat en voor
wie het is bedoeld. Ook wordt uitgelegd waar verdere hulp te verkrijgen is
en waar veelgestelde vragen gevonden kunnen worden.


In 'Sneltoetsen en toetscombinaties' wordt beschreven hoe u LibreOffice
zonder muis kunt gebruiken. In plaats hiervan worden diverse sneltoetsen en
toetscombinaties genoemd die u kunt gebruiken om onder meer, menu’s te
open, dialoogvensters te beheren, macro’s te beheren, kolommen en rijen te
selecteren en objecten te tekenen. Ook kunt u lezen hoe u zelf sneltoetsen
kunt maken of aanpassen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.