Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Afbeeldingen, galerij en fontwork' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk worden de verschillende manieren beschreven hoe u een
afbeelding in een bestand kunt invoegen, ook rechtstreeks vanuit een
scanner of met behulp van de Galerij. Daarnaast wordt beschreven hoe u
nieuwe afbeeldingen aan de Galerij kunt toevoegen of er uit kunt
verwijderen en hoe u een eigen onderwerp in de Galerij maakt. Ook wordt
ingegaan op het maken en gebruiken van een imagemap. Dat is een afbeelding
met aanklikbare koppelingen. Vervolgens wordt er ingegaan op Fontwork. Dat
is een hulpmiddel om sierlijke letters in een document te krijgen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.