Date: prev next · Thread: first prev next last


Kees Kriek wrote on 11/9/18 10:38 AM:

Dat lijkt mij ook een vereiste. Maar ook dat het zowel met pc als tablet
gebruikt moet kunnen worden.

Dat is volgens mij altijd zo.
Binnen TDF wordt jisti veel gebruikt. Ik meen gezien te hebben dat delen
van schermen daarbinnen inmiddels mogelijk is.

Ook in Nextcloud is er een app waarmee je bijeenkomsten en delen van
schermen kunt doen. Dus evt. is iets in mijncloudoffice.nl te regelen.

vr groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.