Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi,

het is alweer 1,5 maand geleden dat de LibreOffice conference is georganiseerd. Ik ben best benieuwd wat er allemaal voorbij gekomen is.

Nu kunnen we een meeting ergens in het land organiseren, maar dan moeten we een iets van een agenda maken...

Nu heb ik het tot eind december nogal druk in het weekend om tijd vrij te maken voor een meeting in den lande... het lijkt mij dan handiger dat we online een kleine meeting beleggen, middels Jitse Meet, waar de resultaten van de LibreOffice conference besproken/gepresenteerd wordt.

Voordelen voor zo'n meeting zijn:

- Het kost de betrokkenen weinig tijd om deel te nemen aan zo'n online meeting

- Kan redelijk op korte termijn georganiseerd worden

- Het aantal onderwerpen kan beperkt blijven

- Mensen voor wie het niet mogelijk is om een meeting in het land bij te wonen, kunnen nu wel deelnemen.

- het is laagdrempelig en we kunnen hiermee wellicht de NL community uitbreiden met nieuw bloed

Nu is mijn vraag wel is Jitsi goed te gebruiken met screen sharing? Heeft iemand er ervaring mee? (ik week dat TDF ook Jitsi gebruikt voor teammeetings, dus wellicht kan iemand zijn/haar ervaringen ermee delen)

Heb net Jitsi getest op twee computers naast elkaar maar dat was nou niet echt een succes...

Wat vinden jullie van dit idee?

/Rob--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.