Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Rob,

Rob Westein wrote on 28-09-18 14:04:

Ik kan vanaf de nl.libreoffice.org site niet de laatste versie van
LibreOffice downloaden voor windows en Linux.
Als je wilt downloaden dan wordt eerst de donatie pagina geladen en
daarna gebeurt er niets...

Da's mooi - gewoon donaties krijgen zonder iets te leveren :D
Maar ik kan je probleem bevestigen..

versie 6.0.6. is nog wel goed te downloaden.

Is dit iets wat we zelf kunnen oplossen? of moet ik het melden in de
website mailinglijst?

Christian Lohmaier is hier vlakbij - ik ga hem even vragen.
Dank voor het melden!

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijnclouoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.