Date: prev next · Thread: first prev next last


Rob Westein schreef op 28-09-2018 14:04:

Ik kan vanaf de nl.libreoffice.org site niet de laatste versie van
LibreOffice downloaden voor windows en Linux.
Als je wilt downloaden dan wordt eerst de donatie pagina geladen en
daarna gebuert er niets...

versie 6.0.6. is nog wel goed te downloaden.

Is dit iets wat we zelf kunnen oplossen? of moet ik het melden in de
website mailinglijst?

Nou, dat is vreemd. 6.1.2 is de versie die ik direct zie.

--
Alex.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.