Date: prev next · Thread: first prev next last


Rob Westein wrote on 01-08-18 06:31:

Zal kijken wat ik kan doen... moet even mijn wiki edit kennis opfrissen :-)

Ik heb even de basis van de pagina gemaakt:
  https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.1/nl

Op een gegeven moment vergelijk ik altijd de versies van de
internationale wiki met die in het Nederlands. Dan zie je wat er aan de
internationale is toegevoegd, en kun je dat ook overnemen.

Door privé-omstandigheden, loop ik helaas gigantisch achter met allerlei
werk. Dus ik weet nog niet wanneer ik er zelf veel aan kan doen :\

groetjes!
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijnclouoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.