Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Rob,

Rob Westein wrote on 31-07-18 21:31:

Ik ben bezig om een overzicht te maken van nieuwe dingen in versie 6.1.

Je werkt met deze
  https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.1
en zo ja, doe je gelijk een stukje Nederlands ;) ?

Nu is er in het aanpassen scherm, wat je kan openen door Extra >
Aanpassen... te kiezen en nieuwe knop met het tandwieltje. In het engels
wordt het Gear Menu genoemd. Wat is de Nederlandse benaming hiervoor??

Kijkend naar wat het is, zou ik kiezen voor 'Actie-menu'.
Maar misschien hebben mensen van ons vaste vertaalteam een andere suggestie?

groetjes,
Cor
-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijnclouoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.