Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer is het hoofdstuk 'Starten met Writer'
bijgewerkt naar versie 5.4.

In dit hoofdstuk wordt de basis Writer beschreven. Zo worden de werkbalken
en vensters van Writer beschreven en de diverse mogelijkheden ervan. Ook
wordt er beschreven hoe een nieuw document te maken of bestaande documenten
te bewerken, de verschillende manieren om bestanden te openen en/of ze te
beveiligen. En er wordt ingegaan op het exporteren van bestanden en het in
een andere indeling op te slaan. Kortom, weer teveel om op te noemen.


Met dank aan Henk van der Burg voor het vertalen van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.