Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Kees en Henk,

Ik heb momenteel wel tijd om mee te helpen en kijk er naar uit.

Vriendelijke groeten

Leo


Op 28-01-18 om 18:27 schreef H.C. van der Burg:
Hallo allen,

Ik heb de bestanden gedownload. Kan nog niet inschatten hoeveel tijd ik beschikbaar heb. Ben 
momenteel aan het verhuizen en verwacht daar tot medio maart mee bezig te zijn. Mogelijk dat er 
tussentijds enige vrije momenten zijn.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek [mailto:kees538@gmail.com]
Verzonden: zondag 28 januari 2018 10:49
Aan: NL_LibreOffice_Users <users@nl.libreoffice.org>; NL_LibreOffice_Discuss 
<discuss@nl.libreoffice.org>; documentatie <documentatie@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-discuss] Handleidingen voor Writer 5.4

Allen


Er is een Engelstalige handleiding vrijgegeven voor LibreOffice Writer versie 5.4.

De hoofdstukindeling van deze handleiding is enigszins gewijzigd.

Zo is het hoofdstuk “Werken met tekst” gesplitst in een hoofdstuk “Werken met tekst (basis)” en 
“Werken met tekst (geavanceerd)” zo ook het hoofdstuk “Pagina’s opmaken”. Ook zijn er hoofdstukken 
toegevoegd, zoals de hoofdstukken “Werken met sjablonen” “Werken met lijsten” en “Werkbladen, 
grafieken en objecten”.


Ik heb deze Engelstalige hoofdstukken op de ducumentenpagina geplaatst. De komende weken staan in 
het teken van het vertalen van deze hoofdstukken.


Als je tijd en zin het om te helpen met het vertalen of het nalezen van de vertaalde hoofdstukken 
dan hoor ik het graag.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
This email was Malware checked by OasisUTM system--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.