Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Er is een Engelstalige handleiding vrijgegeven voor LibreOffice Writer
versie 5.4.

De hoofdstukindeling van deze handleiding is enigszins gewijzigd.

Zo is het hoofdstuk “Werken met tekst” gesplitst in een hoofdstuk “Werken
met tekst (basis)” en “Werken met tekst (geavanceerd)” zo ook het hoofdstuk
“Pagina’s opmaken”. Ook zijn er hoofdstukken toegevoegd, zoals de
hoofdstukken “Werken met sjablonen” “Werken met lijsten” en “Werkbladen,
grafieken en objecten”.


Ik heb deze Engelstalige hoofdstukken op de ducumentenpagina geplaatst. De
komende weken staan in het teken van het vertalen van deze hoofdstukken.


Als je tijd en zin het om te helpen met het vertalen of het nalezen van de
vertaalde hoofdstukken dan hoor ik het graag.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.