Date: prev next · Thread: first prev next last


Ha die Dick,

Dick Stomp wrote on 25-08-17 22:25:

Over LibreOffice heb ik al jaren wat geschreven "in het wilde weg".
Wat we in *ask.libreoffice.org <http://ask.libreoffice.org>* missen is een
structuur.

dank voor je reactie!

....
Het geschetste probleem wordt in *ask.libreoffice.org
<http://ask.libreoffice.org>* opgelost met het gebruik van *labels* maar
dat zijn er veel meer dan *onderdelen*, daar is het naar mijn gevoel mis
gegaan.

Goed voorbeeld! Nu is het goede van het ask.forum dat mensen met
voldoende 'karma' - zie door bijdragen voldoende punten hebben vergaard,
labels kunnen aanpassen. En zo dus minder ervaren gebruikers helpen en
zorgen dat het overzicht netjes blijft :)
Lijkt dat wat?

groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.