Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste Cor,
Over LibreOffice heb ik al jaren wat geschreven "in het wilde weg".
Wat we in *ask.libreoffice.org <http://ask.libreoffice.org>* missen is een
structuur.
Je kan maar niet *asken *in het wilde weg en dat gebeurt nu wel.
Voor LibreOffice heb je vragen over de *onderdelen* Write, Calc, Base
enzovoort.
Voor elk deel zijn aparte liefhebbers (specialisten) die van zo'n deel veel
weten. Uiteraard is er ook een deel *Algemeen* over installatie-problemen.
Een inrichting van de support als in Ubuntu is verhelderend. Ook omdat
Moderators (beheerders) van een Onderdeel kunnen beslissen, dat het
onderwerp verkeerd geplaatst is en dus kan ondersneeuwen en dan naar de
juiste *map* wordt verplaatst.
Het geschetste probleem wordt in *ask.libreoffice.org
<http://ask.libreoffice.org>* opgelost met het gebruik van *labels* maar
dat zijn er veel meer dan *onderdelen*, daar is het naar mijn gevoel mis
gegaan.
Met vriendelijke groet,
Dick


Op 24 augustus 2017 om 11:18 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Hi beste mensen,

De afgelopen maanden zijn er zo wat vragen geweest en behandeld op het
Nederlandstalige ask-forum. "Help > Online help krijgen" in LibreOffice
komt daarop uit hè :)

Ik heb het idee dat ik een beetje doorkrijg hoe het handig werkt ;) Best
wel leuk, als je er goed mee omgaat.
Duidelijke documentatie heb ik niet gevonden. Weet iemand dat? Zo niet:
zijn er mensen / is er iemand, die het ook aardig vinden/t om wat te
testen, met stellen en beantwoorden en becommentariëren etc van (dummy)
vragen??

https://ask.libreoffice.org/nl/

groet,
Cor


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Het moet kunnen!
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.