Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2017-02-03 11:10, Kees Kriek wrote:
Allen

in Impress heb je een aantal tabbladen. Zoals Tekeningmodus, Overzicht,
Notities.
In het Engels heet het tabblad Tekenjngmododus "Normal'.
Nu is er ook een menuoptie om naar de weergave Tekeningmodus te gaan en dat
is Beeld > Normaal. Dat lijkt me niet consistent.
Kunnen we daar dan net beter Beeld > Tekeningmodus van maken? Of de tab
weergave ook 'Normaal' laten heten.

Ik ga even eigenwijs zijn, maar ik heb tekenmodus nooit een gelukkige term
gevonden. De reden daarvoor is eigenlijk tweeledig:

- Je kunt in die modus meer doen dan tekenen

- De andere modi gaan ook niet over wat je doet, maar over wat je ziet.

Zou het niet beter zijn dit gewoonweg de "dia" weergave te noemen?

Het is maar een ideetje, maar het lijkt mij consistenter en ook naar die
gebruikers die het pakket nog niet goed kennen een term die de lading beter dekt.

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.