Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik kan overigens de term "modus" niet prettig vinden. De tabbladen geven in mijn beleving een 
bepaalde weergave van de dia's in een presentatie en ik zou dat als dan ook eerder weergave noemen 
dan een modus.
In de versie LO 5.3 bestaat overigens de Tekeningmodus al niet meer. Daar heet het Normaal.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek [mailto:kees538@gmail.com] 
Verzonden: vrijdag 3 februari 2017 11:10
Aan: NL_LibreOffice_Discuss <discuss@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-discuss] weergave 'Normaal' in Impress

Allen

in Impress heb je een aantal tabbladen. Zoals Tekeningmodus, Overzicht, Notities.
In het Engels heet het tabblad Tekenjngmododus "Normal'.
Nu is er ook een menuoptie om naar de weergave Tekeningmodus te gaan en dat is Beeld > Normaal. Dat 
lijkt me niet consistent.
Kunnen we daar dan net beter Beeld > Tekeningmodus van maken? Of de tab weergave ook 'Normaal' 
laten heten.

Met vriendelijke groet,
Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
This email was Malware checked by OasisUTM system

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.