Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 14 januari 2017 om 13:05 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:Op 14 januari 2017 om 12:37 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Freek de Kruijf wrote on 14-01-17 12:26:

Ik heb in KDE de Engelse term "gradient" consequent vertaald met
kleurverloop,
vind ik ook beter dan kleurovergang. Deze laatste term impliceert iets
meer
het gebruik van verschillende kleuren, terwijl deze term vaak voorkomt
bij een
donker naar licht of omgekeerd verloop, waarbij naar mijn mening de term
verloop beter past.

Mijn eerste gevoelsmatige voorkeur is ook kleurverloop.
Een beschrijving van kleurverloop (1) die ik zie, maakt me duidelijk dat
een kleurverloop ook onbedoeld kan zijn. Kleurovergang heeft dat niet,
is ook duidelijk en wordt dus waarschijnlijk van oudsher gebruikt in
OpenOffice.org. Dus van mij mag het dat blijven.Dat is inderdaad nu de instelling en wellicht van OpenOffice overgenomen.
Freek en Hans hebben echter de voorkeur voor kleurverloop en als ik de
motivatie van zowel Freek als Hans lees gaat mijn voorkeur daar toch ook
wel naar uit. Pieter vindt ze beiden prima.
Het aanpassen naar Kleurverloop vergt wel enige inspanning in pootle, maar
dat wil ik wel voor mijn rekening nemen.

Gaan we voor kleurverloop?
Cor, kan je je daar in vinden of zin er gegronde redenen om de erfenis van
OpenOffice aanhouden?


In de Help staat onder meer onderstaande:

'Een kleurovergang is een stapsgewijze vermenging van twee verschillende
kleuren, of tinten van dezelfde kleur, die u op een tekenobject kunt
toepassen.'

Bij meerdere kleuren vind ik Kleurovergang weer beter. Dilemma's,
dilemma's....


Groeten, Kees


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.