Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Tijdens het nalezen van een vertaald hoofdstuk kwam Henk van der Burg er
achter dat er iets niet klopte aan het verankeren van afbeeldingen. Als een
afbeelding via het contextmenu ‘Als teken’ verankerd was, dan was dit in
het dialoogvenster Tekening ‘Aan teken’ en andersom.

Ik heb dit uitgezocht en de fout bleek te zitten in het contextmenu. De
vertalingen van ‘Als teken’ en ‘Aan teken’ waren daar verwisseld.

Ik heb dit in Pootle aangepast en dit zal dus met een volgende
update/versie verholpen zijn.

In de ‘Still’-versies zal dit dus niet meer aangepast worden.


Met dank aan Henk voor zijn oplettendheid.


Met vriendelijke groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.