Date: prev next · Thread: first prev next last


Kees Kriek wrote on 01-01-17 10:40:

Nu ik toch aan het nadenken ben over consistentie.
Ik zie dat 'Snap lines' door elkaar heen vertaald wordt als hulplijn en als
vanglijn.

Even een zijpad. Omdat ik het niet helemaal kon volgen, heb ik gekeken
in de gebruikersomgeving en de code.

Het contextmenu in Draw/Impress is tegenwoordig "Raster en Hulplijnen"
In het origineel (en-US): Grid and Helplines. Vroeger was het alleen
"Raster" Er is ook een contextmenu "Vanglijnen".
Echter in het contextmenu "Raster en Hulplijnen" is helemaal geen sprake
van Hulplijnen..
Ik zie echter dat hetzelfde commando (uno:GridMenu) ook wordt gebruikt
in het menu Beeld > Raster en Hulplijnen. Dat komt ook in Calc, Writer
en Impress. En op die plekken bevat het submenu "Helplijnen tijdens het
verplaatsen".
Dus ik denk dat dat iets is om naar te kijken. Of een apart uno-command
voor Draw, of ook in Draw Helplijnen (Vanglijnen) in het submenu.
Is er iemand die daartegen bezwaar heeft?

Je vraag: ik ben van mening dat Vanglijnen beter is.


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.