Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de Handleidingen voor Impress 4.2 is het hoofdstuk 'Tekst toevoegen en
opmaken' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen tekst aan uw presentatie toevoegt en opmaakt.
Ook het maken, verplaatsen en het aanpassen van de afmetingen van
tekstvakken komt aan bod. Voor het opmaken van tekst wordt dieper ingegaan
op de opmaakprofielen van Impress. Daarnaast wordt beschreven hoe u gebruik
maakt van tabellen, velden en hyperlinks.


Met dank aan Henk van der Burg voor het vertalen van dit hoofdstuk.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.