Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de ‘Handleiding voor Calc 4.2’ is het hoofdstuk 'Calc instellen en
aanpassen' toegevoegd.

Dit hoofdstuk bevat geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
(3.x) en zijn voornamelijk de schermafbeeldingen en terminologie op de
nieuwe versie aangepast en zijn enkele nieuwe functies beschreven.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u Calc naar wens kunt instellen en
aanpassen. Bijvoorbeeld het aan en uitzetten van rasterlijnen en het
gebruik van 'vangen aan raster' voor het uitlijnen van objecten. En ook hoe
u uw eigen lijsten kunt maken voor het invoeren van reeksen. Daarnaast
wordt beschreven hoe u de weergave van formules kunt aanpassen en hoe u het
moment van berekenen kunt beïnvloeden.

Verder kunt u in Calc ook de menu's aanpassen en uw eigen menu's maken en
ook sneltoetsen definiëren en eventueel in een eigen configuratie-bestand
opslaan.

De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.