Date: prev next · Thread: first prev next last


o... ik zie al dat de bug afgesloten is.

Op 13 november 2016 07:26 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

Is dit probleem met de UI-wijziging nu opgelost?
Ik kan het niet zien, omdat ik geen linux heb.

Groetjes, Kees

Op 4 augustus 2016 05:48 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

stuur ze ook naar mij, dan kan ik ook even kijken.

Gr, Kees

Op 3 augustus 2016 15:54 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Stephan van den Akker wrote on 03-08-16 15:48:
Ik heb zojuist een paar regels in
....../core/translations/source/nl/cui/uiconfig/ui.po aangepast, en
dit is het resultaat (zie bijlage).

Stuur ze even buiten de lijst ajb :)

Ik weet niet op bv. Kees interesse heeft in mijn wijzgingen?

Ik en enkele anderen kunnen ook in Pootle.

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134
80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreof
fice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.