Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik heb zojuist een paar regels in
....../core/translations/source/nl/cui/uiconfig/ui.po aangepast, en
dit is het resultaat (zie bijlage).


Ik weet niet op bv. Kees interesse heeft in mijn wijzgingen?

Op 3 augustus 2016 15:32 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:
Dank voor het testen Stephan!

Stephan van den Akker wrote on 03-08-16 15:07:
Ik heb het één en ander nageplozen:
 Caolán's oplossing voor 5.3 is het inkorten van de engelse teksten
deels door het "(requires restart)" deel naar de tooltip te
verplaatsen.

Hij heeft aan meerdere oplossingen gewerkt; is er daar niet één onder
die problemen met onze strings neutraliseert?

Op de Nederlandse vertaling heeft dat voorlopig nog geen zichtbaar
effect, waarschijnlijk tot nieuwe vertaalstrings zijn toegevoegd voor
deze teksten.

Je kunt de nl-talige ui file even aanpassen.
Maar ik probeer net te herstellen van wat hardware-panicks de afgelopen
dagen en moet de 5.2 nog doen en... dus nu ff niet.

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.