Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de ‘Handleiding voor beginners 5.1’ is het hoofdstuk 'Afdrukken,
exporteren en emailen' toegevoegd.

Dit hoofdstuk bevat geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
(5.0) en zijn voornamelijk de schermafbeeldingen en terminologie op de
nieuwe versie aangepast en zijn enkele nieuwe functies beschreven.

In dit hoofdstuk worden de diverse afdrukopties beschreven voor alle
modules van LibreOffice. Er wordt onder meer ingegaan op het afdrukken van
alle pagina’s, van enkele opvolgende of niet opvolgende pagina’s (of
combinatie hiervan) of van een selectie. Ook wordt ingegaan op het
afdrukken van een hand-out of een afdruk voor het opnemen van notities van
een presentie. Vervolgens wordt beschreven hoe er geëxporteerd kan worden,
bijvoorbeeld als PDF of hoe een document bij een email bijgesloten kan
worden. En nog diverse andere opties komen aan bod.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.