Date: prev next · Thread: first prev next last


Misschien heb je gelijk, maar ik vind 4 mensen wat weinig om te overleggen.
En ook nog verschillende expertises. Misschien helpt het als de locatie
bekend is?

Op 23 september 2016 09:40 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:


Je hoopt natuurlijk op drommen mensen, maar... Als er regelmatig was is,
keer of 3, 4 per jaar, kan het geleidelijk groeien?

Ik zou niet gelijk opgeven :)


Bij het opbouwen van een community is geduld en vasthoudendheid nodig. Op
de conferentie goede voorbeelden daarvan gezien.
En idd regelmatig bijeenkomsten houden.

ik wilde 22 oktober doen... en onderwerpen zijn nog steeds welkom.
stuur vandaag ook een oproepje op de userlijst en plaats wat op Facebook
(176 leden)

/Rob

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.