Date: prev next · Thread: first prev next last


Kees Kriek wrote on 23-09-16 08:13:
Ik zie dat er nog maar erg weinig aanmeldingen zijn. Misschien goed om nog
eens onder de aandfacht te brengen. Indien er zo weinig animo is weet ik
niet of het zin heeft de bijeenkomst door te laten gaan.

Misschien komen er nog mensen bij als het vast staat en is ingevuld?

En meer in het algemeen ligt het eraan wat je verwacht en (op termijn)
wilt. Als je een bijeenkomst gebruikt om eens met elkaar van gedachten
te wisselen, en in de middag gezamenlijk concreet aan wat dingen te
werken, is het gewoon goed.
Je hoopt natuurlijk op drommen mensen, maar... Als er regelmatig was is,
keer of 3, 4 per jaar, kan het geleidelijk groeien?

Ik zou niet gelijk opgeven :)

groetjes,
Cor-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.