Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de ‘Handleiding voor beginners 5.1’ is het hoofdstuk 'Kennismaken met
Writer' toegevoegd.

Dit hoofdstuk bevat geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
(5.0) en zijn voornamelijk de schermafbeeldingen en terminologie op de
nieuwe versie aangepast en zijn enkele nieuwe functies beschreven.

In dit hoofdstuk wordt de basis van Writer beschreven. Zo worden tips
gegeven over het op verschillenden manier selecteren van tekst, waarna het
bewerkt, geknipt, gekopieerd en geplakt kan worden. Ook wordt er beschreven
hoe er met zoeken en vervangen kan worden gewerkt, ook voor het vervangen
van bijvoorbeeld alinea-opmaakprofielen. Maar ook het gebruik van speciale
functies, zoals AutoCorrectie, AutoInvullen en spellingscontrole en
grammatica. Daarnaast wordt er beschreven hoe er met opmaakprofielen
gewerkt kan worden, zoals bijvoorbeeld bij lijsten. Verder worden functies
beschreven, zoals het maken van een inhoudsopgave, het bijhouden van
wijzigingen het werken met afbeeldingen en het gebruik van velden voor
bijvoorbeeld standaardbrieven. En nog veel meer.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.