Date: prev next · Thread: first prev next last


Mooi werk! Dank


Op 8-9-2016 om 9:27 schreef Kees Kriek:
Allen


Aan de ‘Handleiding voor beginners 5.1’ is het hoofdstuk 'Opmaakprofielen
en sjablonen' toegevoegd.

Dit hoofdstuk bevat geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
(5.0) en zijn voornamelijk de schermafbeeldingen en terminologie op de
nieuwe versie aangepast en zijn enkele nieuwe functies beschreven.

In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom u het beste opmaakprofielen kunt
gebruiken en hoe ze in sjablonen zijn opgenomen. Ook wordt beschreven hoe u
opmaakprofielen kunt maken, aanpassen en verwijderen. En ook hoe u
sjablonen kunt maken, bijvoorbeeld van een document. Verder wordt
beschreven wat de standaardsjabloon van LibreOffice is, hoe u uw eigen
sjabloon als standaardsjabloon kunt instellen en hoe u de standaardsjabloon
van LibreOffice eventueel weer terug kunt zetten. En nog veel meer.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.