Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleidingen voor Calc 4.2 is het hoofstuk 'Opmaakprofielen en
sjablonen' toegevoegd.
In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u opmaakprofielen in Calc kunt gebruiken
en wat de voordelen daarvan zijn.
Calc heeft cel- en paginaopmaakprofielen. Er wordt beschreven hoe ze te
maken, aan te passen en te verwijderen. Ook wordt er beschreven hoe van
opmaakprofielen een slabloon te maken en hoe deze voor het aanmaken van
documenten te gebruiken. En hoe een zelf gemaakt sjaloon als standaard in
te stellen en eventueel de standaardsjabloon weer te herstellen.

Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.

De handleidingen van LibreOffice kunt u vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.