Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleidingen voor Calc 4.2 is het hoofstuk 'Afbeeldingen gebruiken
in Calc' toegevoegd.
In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u afbeeldingen in Calc kunt gebruiken. U
kunt ze invoegen vanuit een bestand of knippen en plakken uit andere
componenten van LibreOffice. En ook hoe u de Galerij kunt gebruiken om
afbeeldingen te bewaren voor toekomstig gebruik.
Ook wordt er ingegaan op het koppelen of inbedden van afbeeldingen en de
voor- en nadelen hiervan.
Verder wordt er beschreven hoe u afbeeldignen kunt bewerken en groeperen en
hoe u hotspots van een afbeeldige maakt.

Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.

De handleidingen van LibreOffice kunt u vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.