Date: prev next · Thread: first prev next last


Kees en Rob,Bedankt! Ik heb het document 'diagonaal' doorgenomen, en het ziet er prima uit op het 
eerste gezicht.Mooi ook dat jullie de 'autokosten' weer nieuw leven ingeblazen hebben. Dat is meer 
een relationele db.Ik ga er zeker dieper en verder mee, als ik de tijd vind.Fijne dag,AdVon:Kees 
Kriekkees538@gmail.comGesendet:03.07.2016 
13:02An:NL_LibreOffice_Discussdiscuss@nl.libreoffice.org,users@nl.libreoffice.org,documentatiedocumentatie@nl.libreoffice.orgBetreff:[nl-documentatie]
 Kennismaken met Base 5.0
AllenAan de 'Handleidingen voor beginners 5.0" is het hoofdstuk 'Kennismaken metBase' toegevoegd. 
Dit hoofdstuk is ingrijpend gewijzigd t.o.v. de vorigeversie en er is ook voor een andere 
voorbeelddatabase gekozen.=In dit hoofdstuk kunt u kennismaken met het maken van een database. 
Ditbegint met het maken van tabellen. Daarna kunt u voor deze tabellenformulieren maken. 
Formulieren maken het invoeren van gegevens in uwtabellen eenvoudiger. Vervolgens kunt u query's 
maken om de gegevens uit uwdatabase op te vragen. En tenslotte kunt u rapporten maken om uw 
gegevensnetjes te presenteren.Ook wordt er beschreven hoe u met Base andere gegevensbronnen 
kuntbenaderen.<br>Met dank aan Rob Westein voor de nuttige verbeteringen.
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.