Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de 'Handleidingen voor beginners 5.0" is het hoofdstuk 'Kennismaken met
Base' toegevoegd. Dit hoofdstuk is ingrijpend gewijzigd t.o.v. de vorige
versie en er is ook voor een andere voorbeelddatabase gekozen.
In dit hoofdstuk kunt u kennismaken met het maken van een database. Dit
begint met het maken van tabellen. Daarna kunt u voor deze tabellen
formulieren maken. Formulieren maken het invoeren van gegevens in uw
tabellen eenvoudiger. Vervolgens kunt u query's maken om de gegevens uit uw
database op te vragen. En tenslotte kunt u rapporten maken om uw gegevens
netjes te presenteren.
Ook wordt er beschreven hoe u met Base andere gegevensbronnen kunt
benaderen.

Met dank aan Rob Westein voor de nuttige verbeteringen.

De documentatie voor LibreOffice kunt u vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.