Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste Kees,

Kees Kriek wrote on 09-04-16 08:13:

Er waren weer heel veel nieuwe items te vertalen op de pootle server voor
de LibreOffice master.

Leo Moons en ik hebben inmidddels al heel wat vertaald. 

Hartelijk dank jullie beiden!

Er staan echter nog
een flink aantal items open die met functies te maken hebben. Ik ben daar
zelf niet zo goed in, dus iedere hulp is welkom.

Gisteravond heb ik een deel vertaald.
Als ik er zelf niet uitkom, vraag ik hulp bij bijv. Winfried, die veel
van de implementaties van de nieuwe functies in Calc heeft geschreven.

vr. groeten,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.