Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleidingen voor beginners 5.0 is het hoofdstuk Afbeeldingen,
Galerij en Fontwork toegevoegd. Dit hoofdstuk bevat beperkte wijzigingen
ten opzichte van de vorige versie en zijn de afbeeldingen en terminologie
aan 5.0 aangepast.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u afbeeldingen in LibfreOffice invoegt,
ingebed of middels een koppeling. Maar ook hoe u deze kunt bewerken.
Afbeeldingen kunnen vanuit een bestand, via het klembord of vanaf een
scanner worden ingevoegd. Daarnaast wordt de galerij beschreven. Hierin
kunt u afbeeldingen beheren en snel gebruiken. Ook wordt de functie
Fontwork beschreven. Daarmee kunt u grafische tekstobjecten maken en
bewerken.

De documentatie van LibreOffice is te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/.

Met vriendelijke groet,
Kees<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Virusvrij.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.