Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de Handleidingen van Calc 4.2 is het hoofdstuk 'Invoeren, bewerken en
opmaken van gegevens' toegevoegd.
Dit hoofdstuk gaat uitgebreid in op het invoeren en bewerken van gegevens
en de opmaak ervan. Ook het automatisch vullen op basis van vulreeksen komt
aan de orde. Daarnaast worden alle mogelijkheden van het knippen, kopiƫren
en plakken(speciaal) beschreven. Ook het gebruik van AutoOpmaak en
Voorwaardelijk opmaak komen aan bod. En er wordt gedetailleerd ingegaan op
het groeperen, sorteren en filteren van gegevens.

Met dank aan Ad Rienks, Jan Kok en Wim Drukker voor hun bijdragen.

De documenten van LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees
Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een virusvrije computer die wordt
beschermd door Avast.
www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.