Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen

Aan de handleiding voor Calc 4.2 is het hoofdstuk 'Starten met Calc'
toegevoegd. Dit hoofdstuk vertoont overeenkomsten met "Kennismaken met
Calc' van de 'Handleiding voor beginners', maar gaat ook verder in op de
specifieke eigenschappen van Calc.
Zo worden alle onderdelen van het venster van Calc beschreven. Daarnaast
wordt in detail beschreven hoe werkbladen van Calc worden gemaakt, bewerkt,
gemanipuleerd en opgeslagen. Ook in andere bestandsindelingen. Verder wordt
ingegaan op het selecteren van bladen, kolommen, rijen en cellen,
enkelvoudig en meervoudig, maar ook hoe deze onderdelen met een wachtwoord
tegen aanpassen te beveiligen. Ook het fixeren van rijen en/of kolommen en
het spitsen van het scherm komt aan de orde.

Met dank aan Pieter Kristensen voor zijn bijdragen.

De documenten zijn op de vernieuwde website van LibreOffice te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijk groet,
Kees Kriek
Dit e-mailbericht is verzonden vanaf een virusvrije computer die wordt
beschermd door Avast.
www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.