Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik heb de pagina's 'Systeemvereisten' en 'Toegankelijkheid' vertaald.
Vooral die laatste bevat wat lastige stukjes, dus graag even goed nalezen.

Groetjes, Kees

Op 20 november 2015 07:21 schreef Leo Moons <leo.moons@proximus.be>:

Volledig mee eens, ik heb de eerder genoemde pagina's ook in die zin
gewijzigd.

Vriendelijke groeten

Leo


Op 19-11-15 om 08:04 schreef Alex Plantema:

Op donderdag 19 november 2015 07:23 schreef Kees Kriek:

Verder valt het mij op dat 'je' en 'u' door elkaar gebuikt wordt.
Volgens mij moeten we hier consistent in zijn.
En dan hebben we de keuze om voor het informele 'je' te gaan of het
formelere 'u'.
Wat vinden jullie?


Altijd u gebruiken.

Alex.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.