Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik heb nog eens alle onderdelen onder 'Ontdek' nagelezen en de puntjes op
de i gezet.
Het onderdeel charts was nog niet vertaald. Dit heb ik nu gedaan. (heet nu
Diagrammen)
Kan iemand dit nog even nalezen?
Verder zie ik dat het stukje onder 'Een krachtige module...' wel op de site
terecht komt, maar het stukje onder 'Diagrammen voor in.... ' niet. Weet
iemand hoe dit komt? Ik heb wat zitten proberen met anker en link, maar ik
kom er niet uit.

Groeten, Kees

Op 17 november 2015 19:17 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:

Ik heb webbeheer gevraagd om de site te publiceren.
Even afwachten dus...

enne, dank voor de hulp!

/Rob

Op 17-11-15 om 05:54 schreef Kees Kriek:

Hi Leo

Ik weet niet wanneer je de aanpassingen hebt gedaan, maar ik heb gisteren
ondermeer ook deze pagina's nagelezen en kleine taalfoutjes er uit
gehaald.
Ook de documentatie-pagina heb ik aangepast.

Groetjes, Kees

Op 16 november 2015 22:11 schreef Leo Moons <leo.moons@proximus.be>:

Hallo,

Ik heb de "concept" versie van de website aangepast naar versie 5, alsook
kleinere aanpassingen gedaan aan de pagina's Home, Ontdek, Wat is
LibreOffice, Nieuwe functies, Writer en Calc.
Wil iemand deze nalezen, want 4 ogen zien meer dan 2?

Misschien we dit gedeelte al publiceren?!

Vriendelijke groeten

Leo

--
Unsubscribe instructions: E-mail to
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.